Skip to main content

به قول آن اپوزیسیون خارج نشین، امروز اگر نتانیاهو غزه را تسخیر و پشت قباله زنش هم بیندازد، دیگر نخواهد توانست، از ضربه‌ای که 7 اکتبر خورد و ضرباتی که می‌خورد و آن ضربه نهایی که همین روزها خواهد خورد! کمر راست کند. اسرائیل را تمام شده بدانید.

صهیونیست‌ها به این دلایل کودکان را می‌کشند!

مرور ادامه

رویدادهای 2 سال اخیر یک‌بار دیگر بر مردود بودن ادعاهای جریان غربگرا در داخل کشور صحه گذاشت و نشان داد مسیر موفقیت در سیاست خارجی، از «دیپلماسی التماسی» عبور نمی‌کند و اینکه اقتدار، احترام می‌آورد و اینکه موفقیت‌ها با دیپلماسی مقتدرانه حاصل می‌شود.

بزک‌کنندگان FATF مشغول‌ کارند!

مرور ادامه