Skip to main content

خرید نهال گردو بایستی بر اساس انتخاب درست و آگاهانه باشد تا باغدار به یک سوددهی بی نظیر برسد. هر نهال گردو بایستی بر اساس موقعیت جغرافیایی منطقه کاشت انتخاب شود.

فروش ویژه 3 نهال گردو اصلاح شده چندلر، فرنور و ژنوتیپ برتر با باردهی 11 تن

مرور ادامه