Skip to main content

از ابتدای سال جاری برخی از سازندگان آثار از زمان پخش احتمالی سریال‌های تلویزیون خبر داده‌اند. برخی گزینه‌های پخش در ماه رمضان و نوروز 1403 با طی مراحل پس تولید به قطعیت رسیده‌اند و برخی دیگر همچنان مراحل تولید و تصویربرداری را دنبال می‌کنند.

کدام سریال‌‎ها به آنتن  1403 تلویزیون رنگ و لعاب می‌دهند؟

مرور ادامه