Skip to main content

رئیس اداره مدیریت زیست محیطی آب، خاک و پسماند اداره کل حفاطت محیط زیست مازندران با هشدار نسبت به واقع شدن مراکز دفن و دپوی زباله در مناطق زبیای جنگلی گفت: برخی سایت‌ها دیگر پذیرش زباله را دارند و زیرساخت‌های لازم بهداشتی را در شرایط فعلی ندارند که باید با سامان‌دهی و تجهیز شدن به سیستم‌های تصفیه شیرابه و با اقدامات مدیریتی میزان زباله‌های انتقالی به این مراکز را به تدریج کاهش دهیم.

هشدار نسبت به واقع شدن سایت‌های دفن زباله در مناطق جنگلی

مرور ادامه