Skip to main content

اتحادیه اروپا شرکت‌های بزرگ فناوری را ملزم کرده تا طی چند ماه آینده قابلیتی را ایجاد کنند که کاربران پیام رسان‌های مختلف بتوانند به یکدیگر پیام ارسال کنند.

مهلت دوماهه پیام‌رسان‌ها برای ایجاد ارتباط متقابل در اتحادیه اروپا

مرور ادامه