Skip to main content

می‌گویند تعداد زنانی که امسال در آستانه روز مادر، با رهبر دیدار داشتند ازهر سال بیشتر بود؛ شاید بود. اما این را خوب می‌دانم که هر زن در این دیدار یک نفر نبود یک خانواده بود. کلاً جنس زن‌ها همین است. همه‌چیز را بین خانواده تقسیم می‌کنند حتی دیدار با رهبر را. می‌پرسید چطور؟ در این حاشیه‌نگاری ما با همراه باشید تا ببینید چطور!

درد دل‌های زنانه از اتاق زایمان تا آلودگی هوا در خانه پدری

مرور ادامه

زهرا که از حمام ترسید، آنقدرها بر خودم نلرزیدم. من مادر سه بچه هستم و سابقه روزگاری را دارم که علی هم از حمام می‌ترسید و بعد از مدتی هم، رفتارش عوض شد. انگار نه انگار که تا همین چند روز پیش، حمام را در حکم زندان ابوغریب می‌دانست!

اینجا خانه ما| چگونه با سیاهچال حمام سر کنیم؟!

مرور ادامه

زهرا رفته بود سراغ کتابخانه و یکی یکی کتاب‌ها را می‌ انداخت روی زمین، انگار برای این وظیفه خطیر حق‌الزحمه گرفته باشد! رفتم کنارش، حواسش را پرت کردم و در حین چیدن کتاب‌ها در طبقه، غرق در خاطرات روز‌های سختی شدم که علی کوچک بود و سجاد تازه به دنیا آمده بود.

اینجا خانه ما| هم کتابخوانی، هم کتابخواری!

مرور ادامه