Skip to main content

عضو هیأت رییسه مجلس در بازدید از فولاد هرمزگان گفت: تأمین مستمر انرژی برای واحدهای صنعتی مهم کشور از جمله صنایع فولادی بسیار مهم و کلیدی است و باید در این زمینه تدابیر اساسی اندیشیده شود.

عضو هیأت رییسه مجلس: بار کمبود برق نباید به صنایع فولادی تحمیل شود

مرور ادامه