Skip to main content

دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه کشورمان در سایت تیراندازی مجموعه ورزشی آزادی آغاز و دو اصفهانی به آن دعوت شدند.

۲ اصفهانی به تیم ملی تیراندازی تپانچه دعوت شدند

به گزارش فستیوال تلنگر از اصفهان، دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه کشورمان از دوشنبه ۸ اسفند ماه در تهران آغاز شد و تا ۱۴ اسفند ماه ادامه دارد.

شایان تمدن و فاطمه شکاری از اصفهان، جواد فروغی و امیر جوهری‌خو از تهران، وحید گلخندان از فارس، محمدرضا احمدی از بوشهر و پریماه امیری از کرمان نفرات دعوت شده به این مرحله از اردو هستند، احمدظفر جعفرزاده نیز هدایت این تیم را بر عهده دارد.

گفتنی است بخش دیگری از اردوی تیم تپانچه از ۳ اسفند ماه در تهران زیر نظر محسن نصر اصفهانی آغاز شده است.

پایان پیام/۶۳۰۹۰/ش