Skip to main content

کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 52 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای مشهد در شرایط قابل قبول

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۵۲ و هم اکنون شاخص با عدد ۶۰ در شرایط قابل قبول قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه الهیه با عدد شاخص ۵۷ و در شرایط قابل قبول به ثبت رسیده است. کیفیت هوا در منطقه هفت حوض در شرایط پاک گزارش شده است؛ هیچ یک از ایستگاه‌های شهر هوای ناسالم ندارند. شایسته است همشهریان با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و خارج نکردن خودروهای شخصی از منزل به بهبود کیفیت هوا کمک کنند. پایان پیام/