Skip to main content

«مهمان‌گاه» کتاب پنجم از مجموعه‌ «کآشوب» به همت نشر اطراف روانه بازار نشر شد. در این اثر 15 نویسنده از نسبت امروز خودشان با واقعه‌ سال ۶۱ هجری نوشته‌اند.

«مهمان‌گاه» جدیدترین جلد از مجموعه «کآشوب» منتشر شد

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات فستیوال تلنگر، «مهمان‌گاه» جدیدترین و آخرین کتاب از این مجموعه روایی کآشوب منتشر شد. «مهمان‌گاه» کتاب پنجم مجموعه‌ کآشوب است. مجموعه‌ای که هر سال در آستانه‌ محرم منتشر می‌شود. کآشوب، رست‌خیز، زان‌تشنگان و رهیده، چهار کتاب دیگر این مجموعه هستند. در «مهمان‌گاه» 15 نویسنده از نسبت امروز خودشان با واقعه‌ سال ۶۱ هجری نوشته‌اند. نویسندگان این کتاب سبک زندگی، شغل و دغدغه‌های متفاوتی دارند و فارغ از نسبت‌‌شان با عاشورا و عزای حسینی، با جسارت و شهامت قلم به دست گرفته‌اند و بدون پرده از باورها و تردیدها، سنت‌ها و سنت‌شکنی‌ها، امیدها و ناامیدی‌ها، قهرها و آشتی‌ها، پیوستن‌ها و بریدن‌ها، و ثبات‌ها و تغییرهایشان در گذر زمان نوشته‌اند.

در این کتاب حسن اجرایی، آمنه اسماعیلی، محمدرضا امانی، فاطمه بهروزفخر، علی پیرحسین‌لو، زهره ترابی، مهدی حمیدی پارسا، مهری رحیم‌زاده، مصطفی سلیمانی، مکرمه شوشتری، رضا صدیق، زهرا صنعتگران، زهره عواطفی حافظ، فاضل فروتن، فاطمه قابل و علیرضا محبی روایت‌هایشان را به رشته تحریر درآورده‌اند. «مهمان‌گاه» جدیدترین و آخرین کتاب از مجموعه روایی کآشوب در ۱۹۵ صفحه و با قیمت ۹۸ هزار تومان به همت نشر اطراف در آستانه محرم روانه بازار نشر شده است. پایان پیام/