Skip to main content

سمور آبی سالهاست که از بستر رودخانه‌های ایلام رخت بر بسته که اخیرا در سطح استان ایلام مشاهده شده است.

فیلم| مشاهده سمور آبی(شنگ اوراسیایی) در رودخانه کنگیر ایوان

به گزارش فستیوال تلنگر از ایلام، سمور آبی که سالهاست در رودخانه‌های ایلام به ندرت مشاهده شده است اخیراً در رودخانه سد کنگیر ایوان مشاهده شده است. وجود سمور آبی که خود در رأس زنجیره غذایی اکوسیستم رودخانه قرار دارد، نشان از سلامت آب رودخانه و تکمیل چرخه اکوسیستم رودخانه و پویایی آن است. امید است با خوش ذوقی و خوش فرهنگی مردمان عزیز ایلام زیبا، شاهد بازگشت تمامی گونه‌های کمیاب به محیط زیست ایلام«عروس زاگرس» باشیم.