Skip to main content

به گفته مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ظرف ۹ ماهه گذشته ۱۰۰۱ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان شناسایی شده است.

شناسایی هزار تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در لرستان

بهرام میردریکوند در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به اینکه ظرف ۹ ماه گذشته ۱۰۰۱ مورد تغییر کاربری غیر مجاز در استان لرستان شناسایی شده است، اظهار کرد: در این مدت همچنین ۱۴۲۳ مورد ثبت اخبار و گزارشات مردمی داشته‌ایم. به گفته وی ظرف ۹ ماهه گذشته ۱۶ مورد اجرای احکام قطعی قلع و قمع در اراضی کشاورزی معادل ۶ هزار و ۷۵ متر انجام شده است. مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری ۲۴۸ مورد معادل ۱۰۲ هکتار اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ یعنی بازگشت به حالت اولیه توسط امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان انجام شده است. میردریکوند با اشاره به اینکه بیشترین شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز و ثبت اخبار و گزارشات مردمی مربوط به خرم‌‌آباد بوده است، گفت: ۶۸۹ از ثبت اخبار و گزارشات مردمی و ۵۱۰ مورد شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در حوزه شهرستان خرم‌آباد بوده است. پایان پیام/