Skip to main content

اعتبارات طرح‌های عمرانی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402 حدود 57 درصد رشد کرده است.

رشد 57 درصدی اعتبارات طرح‌های عمرانی وزارت جهاد کشاورزی در سال 1402

به گزارش خبرنگار اقتصادی فستیوال تلنگر بر اساس لایحه‌ای که صبح امروز رئیس‌جمهور تقدیم مجلس کرد، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت جهاد کشاورزی در مجموع 19 میلیون و 788 هزار و 297 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از این میزان سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 11 میلیون و 373 هزار و 379 میلیارد تومان و سهم اعتبارت هزینه ای8 میلیون و 414 هزار و 918 میلیارد تومان است. نکته مهم این است که اعتبارات در بخش تملک دارایی نسبت به اعتبارات 1401حدود 57 درصد رشد داشته است. * اعتبارت هزینه‌ای وتملک دارایی زیر بخش‌های وزارت جهاد اعتبارت هزینه‌ای و تملک دارایی سایر زیر‌بخش‌های وزارت جهاد کشاورزی در ادامه آمده است: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حدود 25 هزار میلیارد ریال، موسسه تحقیقات علوم باغبانی 1500 میلیارد ریال، موسسه تحقیقات برنج کشور685 میلیارد ریال، سازمان دامپزشکی کشور 12 هزار میلیارد ریال، موسسه رازی 17 هزار میلیارد ریال، سازمان منابع طبیعی 42 هزار میلیارد ریال، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور1853 میلیارد ریال است. پایان پیام/