Skip to main content

نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان دانشجویی در دیدار با آیت الله رییسی به بیان مطالب، نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.

دانشجویان در دیدار با رئیس جمهور چه گفتند؟+ فیلم

گروه سیاسی فستیوال تلنگر: نشست نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان دانشجویی با آیت الله رییسی رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست دانشجویان به بیان مطالب، نظرات و دیدگاه های خود پرداختند که در ادامه به جزئیات آن پرداخته ایم.