Skip to main content

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از حدنگاری ۹۹ درصد اراضی ملی و ۳۹ درصد اراضی کشاورزی خبر داد.

حدنگاری ۹۹ درصد اراضی ملی و ۳۹ درصد اراضی کشاورزی

به گزارش فستیوال تلنگر به نقل از قوه قضائیه، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به ارائه آمار و ارقام و گزارش‌هایی در خصوص عملکرد دو ماهه این سازمان پرداخت و گفت: مجموع اسناد مالکیت صادره از سوی سازمان ثبت طی دو ماه اخیر، ۶۷۸ هزار و ۱۹۷ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است و بیشترین رشد نیز در این زمینه مربوط به اسناد مالکیت کشاورزی با ۳۳۹ درصد و اسناد مالکیت موقوفه با ۸۴ درصد بوده است. وی افزود: وصولی معوقات بانک‌ها نیز طی دو ماه گذشته ۴۱ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۸۱۱ هزار ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک همچنین از تثبیت و صدور اسناد مالکیت و حدنگاری برای ۹۹ درصد اراضی ملی و ۳۹ درصد اراضی کشاورزی تا کنون خبر داد. پایان پیام/