Skip to main content

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران از مبادله 1716 موافقت نامه بودجه سال 1402 با واحدهای شهرداری تهران برای نخستین بار پیش از موعد قانونی خبر داد.

تبادل 1716 موافقت نامه بودجه 1402 شهرداری تهران

به گزارش گروه شهری فستیوال تلنگر، مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران با اشاره به ماده دو تبصره 2 بودجه مصوب سال 1402 شهرداری تهران و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده، اظهار داشت: وفق این ماده، واحدهای اجرایی ((مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری تهران)) ملزم به مبادله موافقت‌نامه های بودجه حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 با این معاونت هستند، که  با تلاش های صورت گرفته تمامی این موافقت نامه ها (اعم از اعتبارات عمومی شهرداری و منابع داخلی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه) با واحدهای اجرایی برای اولین بار یک ماه زودتر از موعد مقرر  مبادله شده است، این برای دومین سال متوالی است که موافقنامه های بودجه ای در بازه زمانی تعریف شده مبادله می شود. مجید باقری معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا با اعلام مبادله 1716 موافقت نامه بودجه سال جاری شهرداری تهران، گفت: از مجموع این موافقت نامه ها 1629 عدد آن مربوط به موافقتنامه های تملک دارایی سرمایه ای- مالی و 87 موافقتنامه آن هزینه ای است.  معاون شهردار افزود: از مجموع 1716 موافقت نامه مبادله شده، 1176 موافقت نامه به مناطق 22گانه، 368 تا به معاونت ها و واحدهای ستادی و 172 تا به منابع داخلی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران اختصاص دارد. باقری ضمن تبیین ویژگی های چهارگانه فرآیند مبادله موافقت نامه‌های بودجه سال 1402 شهرداری تهران، گفت: مبادله موافقت نامه منابع داخلی سازمان ها و شرکت های تابعه برای اولین بار پس از اصلاح نظام بودجه ریزی سازمان ها و شرکت ها در راستای شفافیت بودجه و انضباط مالی به شکل گسترده و با مشارکت تمامی سازمان ها و شرکت های مذکور صورت پذیرفته است. باقری در ادامه گفت: در فرآیند تنظیم و مبادله موافقت نامه های سال 1402 بالغ بر87 واحد سازمانی در بازه زمانی کمتر از یک ماه مشارکت فعال و گسترده داشته‌اند و تعداد 25 هزار و 133 نفر تائید (تعداد تائیدات بر حسب نفر) توسط واحدهای سازمانی مشارکت کننده در این فرآیند صورت گرفته است. معاون شهردار تهران خاطرنشان ساخت: پس از ابلاغ بودجه سال 1402 شهرداری تهران و متناسب با ردیف‌های اعتباری 4160 شرح فعالیت- عملیات با مشارکت واحدهای سازمانی مربوطه شناسایی، تدقیق و به روز رسانی و بازه قیمتی آنها تعیین شد. پایان پیام/