Skip to main content

فدراسیون شمشیربازی به پیمان فخری برای حضور مجدد در راس کادرفنی تیم ملی سابر پیشنهاد داده است.

بازگشت پیمان فخری به تیم ملی شمشیربازی؟

به گزارش خبرنگار ورزشی فستیوال تلنگر، پس از استعفای امین قربانی از تیم ملی اسلحه سابر، فدراسیون شمشیربازی با این استعفا موافقت کرد و برای حضور سرمربی جدید با پیمان فخری، سرمربی سابق تیم ملی وارد مذاکره شده است. مسوولان فدراسیون روز گذشته پیشنهاد حضور به عنوان سرمربی را به فخری داده اند، اما این مربی هنوز پاسخی نداده است. در صورتی که فخری که در حال حاضر در آمریکا حضور دارد، این پیشنهاد را رد کند، مذاکره با مربیان خارجی در دستور کار فدراسیون قرار خواهد گرفت. تیم ملی سابر ایران در طی دوران حضور فخری به عنوان سرمربی نتایج درخشانی را کسب کرد و در دنیا شناخته شد. پایان پیام/