Skip to main content

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان زنجان گفت: بر اساس آمارهای موجود طی سال گذشته برای قریب به ۵ هزار مددجوی زنجانی با اعتباری بالغ بر ۲۸۸ میلیارد تومان شغل ایجاد شده است.

ایجاد ۵ هزار فرصت شغلی در زنجان

رزاق بازرگان، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان زنجان امروز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود طی سال گذشته برای 4 هزار و ۹۷۸ مددجوی زنجانی با اعتباری بالغ بر ۲۸۸ میلیارد تومان شغل ایجاد شده است، اظهار داشت: برای ایجاد این تعداد فرصت شغلی از ظرفیت راهبران شغلی، کاریابی، کارآفرینان حرفه‌ای، خیرین کارآفرین و جهادگران کارآفرین هم استفاده شده است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان زنجان توانمندسازی جامعه هدف را یکی از اولویت‌های کمیته امداد برشمرد و افزود: اشتغال وکار آفرینی یکی از ارکان مهم توانمندساز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی وریشه کنی فقر و محرومیت و همچنین ایجاد درآمد پایدار است که به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی این نهاد با جدیت دنبال می‌شود. ویبا تأکید  بر اینکه پایدارسازی طرح‌های اشتغال یکی از اصول کمیته امداد در اشتغالزایی محسوب می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار طرح اشتغالزایی تحت نظارت کمیته امداد است که خدماتی از قبیل مشاوره شغلی و بازاریابی را دریافت می‌کنند. پایان پیام/73002