Skip to main content

استاندار زنجان با اشاره به طرح توسعه شهرک صنعتی اشراق زنجان گفت: توسعه در این بخش به این سمت پیش می رود که صنایع پاک و صنایع دانش بنیان مستقر شوند که زمین مورد نیاز برای استقرار این بخش تامین شده است.

اجرای  طرح توسعه شهرک صنعتی اشراق زنجان

به گزارش فستیوال تلنگر از زنجان، محسن افشارچی، استاندار زنجان در جلسه ستاد تسهیل و موانع تولید استان زنجان با اشاره به طرح توسعه شهرک صنعتی اشراق (علی آباد) زنجان اظهار کرد: توسعه در این بخش به این سمت پیش می‌رود که صنایع پاک و صنایع دانش بنیان مستقر شوند که زمین مورد نیاز برای استقرار این بخش تامین شده است. استاندار زنجان با اشاره به اینکه تلاش مجموعه استانی پیشبرد این برنامه با توافق بخش خصوصی و همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی افزود: همچنین شهرک فناورزی در کنار شهرک ظریبافان خواهد بود. وی با بیان اینکه در حوزه پساب و توافقات منعقده اتفاقات خوبی رخ داد و این مهم به ویژه برای شهرک‌های صنعتی استان نمود بیشتری داشت، اضافه کرد: درباره انتقال پساب همکاری‌هایی با دانشگاه زنجان انجام شده تا از محل تصفیه خانه برای شهرک صنعتی نوآوران پساب تامین شود که با این کار صرفه جویی پنج درصدی در مصرف آب بخش صنعت رخ خواهد داد. افشارچی با اشاره به اینکه پساب خریداری شده در این حوزه در اختیار صنعت قرار داده خواهد شد، اضافه کرد: این موضوع آورده بزرگی برای استان خواهد داشت. پایان پیام/73005