Skip to main content

فرمانده سپاه استان قم، جشنواره فیلم مستند 17 را افتخاری برای این استان دانست و گفت: انتقال مفاهیم و آموزه‌های شهدا با زبان هنر به نسل جوان باید مورد توجه دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد و این جشنواره اقدامی در همین راستاست.

دستگاه‌های فرهنگی پیام شهدا را با زبان هنر به نسل جوان منتقل کنند

مرور ادامه